Kuchcik

უმაღლესი ხარისხის პოლონური პროდუქცია.


ალუმინის ფოლგა

ალუმინის ფოლგა 10 მ
ალუმინის ფოლგა 20 მ

ალუმინის ფოლგა 50მ

საკვები ფირი

პროდუქტების სტრეიჯი
პროდუქტების სტრეიჯი

პერგამენტის ქაღალდი

პერგამენტის ქაღალდი
პერგამენტის ქაღალდი

ჭურჭლის სარეცხი ღრუბელი

ჭურჭლის ღრუბელი 5+1
პროფილური ჭურჭლის ღრუბელი 2 ცალი

ჭურჭლის ღრუბელი 3ც


ნეჭა (ფოლადის ღრუბელი)

ნეჭა
პლასტიკური ნეჭა

ნეჭა


ნეჭა

ჭურჭლის ღრუბელი

ჭურჭლის ნეჭა

მაყალის ღრუბელი
ჭურჭლის ღრუბელი

სამეურნეო ხელთათმანი

სამეურნეო ხელთათმანი
ერთერადი ხელთათმანი, სამეურნეო- სამზარეულო

სარეცხის სამაგრი


სამზარეულოს ქაღალდი

სამზარეულოს ქაღალდი 500 მოხევა

სამზარეულოს ქაღალდი 300 მოხევა

სამზარეულოს ქაღალდი 1000 მოხევა