Plast

 

 

ლატექსის საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო გამოყენების ხელთათმანი S, M, L ზომა

ლატექსის საყოფაცხოვრებო, სამეურნეო გამოყენების ხელთათმანი S, M, L ზომა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

ერთჯერადი ხელთათმანი PE 100 ცალი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

სამედიცინო ხელთატმანი 100ცალი, არასტერილური.